Afspraken & voorwaarden voor toegang tot het beweging.net Extranet

 • U bent een medewerker of vrijwilliger van beweging.net of partnerorganisatie en kan dit aantonen.
 • U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciĆ«le berichten en informatie versturen en ontvangen.
 • Beweging.net extranet is ter beschikking voor iedere deelnemer die een beschaafde mening wil formuleren.
 • U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan. In elk geval vrijwaart u beweging.net tegen alle aanspraken van derden.
 • De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische tekortkomingen/fouten vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.
 • Beweging.net heeft het recht om bijdragen te weren die:
  • extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend zijn;
  • laster en eerroof kunnen betekenen, of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen inhouden;
  • gescheld, haatdragende taal, agressieve toon en/of racistische terminologie bevatten;
  • waarvan de zinnen in hoofdletters zijn geschreven;
  • smaad of laster beogen;
  • of in het algemeen hetzij juridisch hetzij maatschappelijk voor ongepast worden bevonden.
  • beweging.net heeft het recht om filters te gebruiken tegen ongewenste woorden of uitdrukkingen.
 • beweging.net kan zonder kennisgeving berichten of vragen van het beweging.net extranet weren.
 • beweging.net heeft het recht om deelnemers in geval van ongepaste bijdragen als deelnemer te schrappen en dit hetzij op eigen initiatief hetzij op vraag van andere deelnemers van het beweging.net extranet en hoeft haar weigering niet te motiveren.
 • beweging.net heeft tevens het recht om in te grijpen als naar haar oordeel personen of groepen het debat dreigen te monopoliseren.
 • klachten die rechtstreeks geuit worden via het beweging.net extranet worden geenszins opgevolgd.